Brand Book Nedir?

06-06-2023 11:45

Brand Book Hizmeti

 

TOX Media Brand Book Hizmeti

TOX Media, marka kitabı (brand book) hizmeti sunan bir ajansdır. Marka kitabı, bir markanın kimliğini, değerlerini, görsel ve iletişim standartlarını içeren kapsamlı bir dokümandır. TOX Media’nın brand book hizmeti, markaların tutarlı bir imaj oluşturmasına ve marka değerlerini etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

TOX Media’nın brand book hizmetinde grafik anlamında yer alan unsurlar şunlardır:

 

Logo

Markanın logo tasarımı, renk kullanımı, boyutları ve alternatif versiyonları belirlenir. Logonun nasıl kullanılacağı, konumlandırılacağı ve arka planlarla uyumu gibi detaylar grafik standartlarında açıklanır.

 

Renk Paleti

Markanın kullanacağı renklerin belirlendiği bir bölümdür. Ana marka rengi, ikincil renkler ve uyumlu renk kombinasyonları grafik standartlarında yer alır. Renk kodları veya Pantone numaraları gibi referanslarla birlikte verilir.

 

Tipografi

Markanın kullanacağı yazı tipleri ve tipografi kuralları belirlenir. Başlık yazı tipi, metin yazı tipi, vurgu yapılacak yazı tipleri gibi detaylar grafik standartlarında yer alır. Yazı tipi boyutları, satır aralıkları ve özel formatlama kuralları da belirtilebilir.

 

Grafik Elemanlar

Markanın grafik öğeleri, desenler, arka planlar, çizgiler, simgeler veya illüstrasyonlar gibi unsurlar belirlenir. Bu grafik elemanlarının nasıl kullanılacağı, ne zaman kullanılacağı ve hangi durumlarda uygun olduğu grafik standartlarında açıklanır.

 

Dizayn Kuralları

Markanın tasarım kuralları, örneğin broşürler, kartvizitler, web sayfaları veya sosyal medya gönderileri gibi çeşitli materyallerin nasıl tasarlanması gerektiği belirtilir. Tasarım ölçüleri, kenar boşlukları, hizalama kuralları gibi detaylar grafik standartlarında yer alır.

 

İmajlar ve Fotoğraflar

Markanın kullanacağı görsel içeriklerin nasıl seçileceği, kullanılacağı ve düzenleneceği konuları grafik standartlarında yer alabilir. Fotoğraf stilini, çözünürlük gereksinimlerini, fotoğraf filtreleri veya efektleri gibi detayları içeren kurallar belirlenir.

TOX Media’nın brand book hizmeti, markaların tutarlı bir imaj oluşturmalarına ve marka değerlerini etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. Bu hizmet, markaların marka yönetimi sürecini kolaylaştırır, tüm iletişim kanallarında markanın tutarlı bir görünüm sergilemesini sağlar ve markanın hedef kitlesiyle daha etkili bir bağ kurmasına yardımcı olur.

 

Brand Book Nedir?

Brand book, bir markanın kimliğini ve marka yönetimiyle ilgili bilgileri içeren kılavuz veya rehberdir. Marka kitabı olarak da bilinen brand book, bir markanın görsel, yazılı ve iletişimsel unsurlarını belirlemek ve tutarlı bir marka deneyimi sunmak amacıyla oluşturulur.

Brand book, markanın temel değerlerini, misyonunu, vizyonunu, hedef kitlesini ve marka kişiliğini tanımlar. Ayrıca markanın renk paleti, tipografi, logo kullanımı, grafik ve görsel unsurlar, yazım kuralları, ses tonu ve iletişim tarzı gibi unsurları da içerir. Bu kılavuz, marka kimliğinin korunmasını sağlar ve markanın farklı iletişim kanallarında tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

Brand book aynı zamanda markanın pazarlama ve iletişim stratejilerine rehberlik eder. Markanın hedef kitlesine nasıl ulaşacağı, hangi mesajları ileteceği, hangi kanalları kullanacağı gibi konuları da içerir. Bu kılavuz, marka yönetimi ekipleri, ajanslar ve diğer paydaşlar arasında ortak bir anlayış sağlar ve markanın tutarlılık prensiplerine uygun şekilde yönetilmesini sağlar.

Brand book, genellikle markanın kurumsal kimlik departmanı veya marka yönetimi ekibi tarafından oluşturulur. Bu ekip, markanın değerlerini ve hedeflerini anlamak için markanın kurucusu veya üst düzey yöneticilerle işbirliği yapar. Ardından, markanın görsel ve iletişimsel unsurlarını belirler ve bu bilgileri brand book formatında derler.

Brand book, markanın tutarlı bir şekilde temsil edilmesini sağlar ve marka imajının korunmasına yardımcı olur. Yeni çalışanların marka hakkında bilgi edinmesine ve marka yönetimi süreçlerine uyum sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca, markanın dışarıya iletmek istediği mesajları netleştirir ve markanın pazarlama ve iletişim stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirir.

 

Brand Book Neleri Kapsar?

Brand book, bir markanın kimliğini, değerlerini, yönergelerini ve kullanım kurallarını içeren bir rehberdir. Tipik olarak bir brand book’ta bulunan unsurlar:

 

Markanın Tanımı

Markanın temel değerleri, misyonu, vizyonu ve hedef kitlesi gibi genel tanımlamalar yer alır. Markanın kim olduğu, neyi temsil ettiği ve nasıl farklılaştığı açıklanır.

 

Marka Kimliği

Logo, renk paleti, tipografi ve diğer grafik unsurlar marka kimliğini oluşturur. Bu bölümde, markanın kullanması gereken renkler, fontlar, logolar ve diğer tasarım elemanları belirtilir.

 

Dil ve Ton

Markanın dil ve tonu, iletişiminde kullanacağı dil, ses ve üslubu ifade eder. Markanın nasıl konuşacağı, hangi tonu kullanacağı ve hedef kitlesine nasıl hitap edeceği belirtilir.

 

Marka İletişim Kuralları

Markanın web sitesi, sosyal medya hesapları, reklamlar, basılı materyaller gibi iletişim kanallarında nasıl temsil edileceği ve kullanılacak içerikler belirtilir. Markanın mesajını net bir şekilde iletmek ve tutarlı bir görünüm sağlamak için iletişim kuralları belirlenir.

 

Marka Hikayesi

Markanın kökenleri, geçmişi, değerleri ve başarı hikayesi gibi unsurları içeren bir bölümdür. Markanın benzersizliğini ve bağ kurmayı hedeflediği kitleye nasıl değer katacağını anlatır.

 

Grafik Standartlar

Logo kullanımı, boyutları, konumlandırma kuralları, arka planlarla uyum ve diğer grafik detayları belirleyen standartlar bu bölümde yer alır. Markanın görsel birlikteliğini korumak ve tutarlı bir görünüm sağlamak için grafik standartlarının takip edilmesi önemlidir.

 

Kullanım Kuralları

Markanın adının, logonun ve diğer öğelerin nasıl kullanılacağı, izin verilen ve yasaklanan kullanımlar gibi konuları kapsar. Örneğin, marka adının değiştirilmemesi, logonun orijinal renklerinin korunması gibi kurallar belirlenir.

Brand book, marka tutarlılığını sağlamak, marka kimliğini korumak, iç ve dış iletişimde tutarlılık sağlamak ve marka değerini yükseltmek amacıyla kullanılır. Bir markanın farklı departmanlar arasında koordinasyon sağlaması, marka dilinin ve görünümünün tutarlı olması için brand book önemli bir rehberdir.